Heims hytte - Skansebakken

Rutenr:

4

Lengde:

10,2 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skiløype
Løypa går over Heggelivannet, og følger så Gråseterveien forbi Storebekkhytta til Skansebakken. Ved "Gryta" (bro over Heggelielva), er det mulig å gå til venstre over Slora eller rett fram via Fløyta og Skrubdal. Sistnevnte løype er omtrent en kilometer lenger enn den over Slora
Flott,

Foto: Harald Christophersen, 16.12.2001

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Skansebakken - Storebekkhytta [Gråseterveien] 5,7 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei
Skansebakken - Vensåsseter(via Slora) 6,8 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Heggelia - Heims hytte 2,5 km Krokskogen - Hole Skiløype
Løvlia - Heims hytte(over Kusteintjern) 5,9 km Krokskogen - Hole Skiløype
Skansebakken - Søndre Heggelivann 9,2 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Skansebakken - Storebekkhytta [Gråseterveien]

Lengde

5,7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Skansebakken - Vensåsseter(via Slora)

Lengde

6,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Heggelia - Heims hytte

Lengde

2,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Løvlia - Heims hytte(over Kusteintjern)

Lengde

5,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Skansebakken - Søndre Heggelivann

Lengde

9,2 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Bråtalandet 493 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Skansebakken 192 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Bråtalandet

Moh

493 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Skansebakken

Moh

192 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Langs Heggelivannene mot Sørkedalen 20,4 km Sykkeltur Damtjern - Skansebakken
Langs Storflåtan mot Sørkedalen 31,1 km Sykkeltur Ringkollen - Skansebakken

Langs Heggelivannene mot Sørkedalen

Lengde

20,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Damtjern

Til

Skansebakken

Gå til turen

Langs Storflåtan mot Sørkedalen

Lengde

31,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Skansebakken

Gå til turen

Samarbeidspartnere