Heggelia - Skansebakken(over Oppkuvvann)

Rutenr:

92

Lengde:

13 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skiløype
Løypa stikker opp i skogen på andre siden av veien bak Heggelia, og kommer snart inn på hovedløypa der vi møter skogsbilveien som kommer ned fra Oppkuvvann. Jevn stigning videre opp til det flater ut før Oppkuvvannet.

Litt før enden av vannet går løypa sydover og ned gjennom en liten bekkedal fram til det flotte terrenget rundt Langtjern og Langtjernbrenna. Spander gjerne en tur bort i myrkanten til venstre etter løypekrysset, og se på minneplaten Skiforeningen har satt opp i forbindelse med at det var slipplass her oppe i krigsårene. Vi er også nå i et av de få områdene i Marka hvor det var trefninger mellom okkupasjonsmakten og hjemmefronten.

Etter hvert bikker løypa nedover i lange, fine utforkjøringer til den møter Pipenhusveien. Etter krssing av denne bærer det utfor Gopletjernsbakkene, som kan være utfordrende nok ved spesielle føre- og snøforhold. Etter bunnen av Gopletjernsbakkene passeres Smedmyrkoia etter en kilometer eller så. Her er det ofte "uteservering" av OOT på fine skisøndager.

Videre forbi Lysedammene og i jevnt fallende terreng ned mot Skansebakken.
Trolsk

Foto: Haavard Martinsen, 27.12.2001

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Vassendvika - Heggelia(over Storflåtan) 7 km Krokskogen - Hole Skiløype
Skamræk - Heggelia 1,5 km Krokskogen - Hole Skiløype
Heggelia - Heims hytte 2,5 km Krokskogen - Hole Skiløype
Heggelia - Skansebakken(Gråseterveien) 14,5 km Krokskogen - Hole Skiløype
Heggelia - Skansebakken(over Otertjernsåsen) 16 km Krokskogen - Hole Skiløype

Vassendvika - Heggelia(over Storflåtan)

Lengde

7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Skamræk - Heggelia

Lengde

1,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Heggelia - Heims hytte

Lengde

2,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Heggelia - Skansebakken(Gråseterveien)

Lengde

14,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Heggelia - Skansebakken(over Otertjernsåsen)

Lengde

16 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skiløype

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Heggelia 520 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Skansebakken 192 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Heggelia

Moh

520 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Skansebakken

Moh

192 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Langs Heggelivannene mot Sørkedalen 20,4 km Sykkeltur Damtjern - Skansebakken
Langs Storflåtan mot Sørkedalen 31,1 km Sykkeltur Ringkollen - Skansebakken

Langs Heggelivannene mot Sørkedalen

Lengde

20,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Damtjern

Til

Skansebakken

Gå til turen

Langs Storflåtan mot Sørkedalen

Lengde

31,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Skansebakken

Gå til turen

Samarbeidspartnere