Grinaker - Hilden

Rutenr:

953

Lengde:

2,4 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Offentlig vei
Utgangspunktet for denne sykkelruta er Grinaker, nærmere bestemt krysset mellom Aschimlinna og Fv 240. Hit til Grinakertoppen kommer det ruter opp fra Brandbu (rute 958) og Røykenvik (rute 333).

Her ved Grinaker - på østsida - finner vi ruinene etter den gamle Grinakerkirka. Her er det info-tavle. Vi tar gang- og sykkelvegen langs Fv 240 og følger denne til vi sykler inn Jorstadlinna, østover mot Tingelstad kirke. Ta gjerne en stopp ved infotavla her.

Vi fortsetter Jorstadlinna sørøstover, og kommer til krysset ved Hilden, der Røysumlinna kommer ned. Her ender vår rute, men turen kan nå fortsette rett fram mot Granavollen (rute 997) eller opp til venstre mot Jaren (rute 998). Det går også ruter mot Mo herfra, både nord og sør for Sølvsberget (rute 1000/rute 1001).
Sølvsberget

Foto: Steinar Kjærnsrød, 31.08.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Grinaker - Grymyr 9,4 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Grinaker - Skirstadtjernet - Grymyr 11,6 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Røykenvik - Grinaker 8,3 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Mo - Skirstadtjernet - Grinaker 6,3 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Brandbu - Grinaker 3,5 km Hadelandsåsene Offentlig vei

Grinaker - Grymyr

Lengde

9,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Grinaker - Skirstadtjernet - Grymyr

Lengde

11,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Røykenvik - Grinaker

Lengde

8,3 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Mo - Skirstadtjernet - Grinaker

Lengde

6,3 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Brandbu - Grinaker

Lengde

3,5 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Grinaker 270 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene
Hilden 270 Gårdsbruk Hadelandsåsene

Grinaker

Moh

270 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Hilden

Moh

270 m

Type

Gårdsbruk

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere