Gardermoen - Holtersaga

Rutenr:

855

Lengde:

13,3 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Type:

Offentlig vei
Gardermoen, er ikke bare et utgangspunkt for flyreiser, for stedet er også et fint startsted for sykkelturer på Romerike. Tar du toget hit, kan du sykle rett ut i et førsteklasses turområde.

Sykkelrutene her i Markadatabasen starter i Hotellvegen, rett ved Radisson BLU-hotellet. Kommer du med toget til Oslo Lufthavn, tar du sykkelen opp en av trappene fra sørenden av perrongen. Da er det bare noen meter bort til Hotellvegen. En alternativ vei ut av flyplassområdet, starter mellom kontrolltårnet og korttidsparkeringen. Sykler du rett sørover derfra, på en separat gang- og sykkelvei, kommer du straks til sykkelskilt som viser vei videre.

Men tilbake til startpunktet i Hotellvegen. Du følger den fram til Edvard Griegs veg, og tar vil venstre. Edvard Griegs veg skal du følge til du nærmer deg E16. Her holder du til høyre, på gang- og sykkelveien. Så svinger du til venstre, under E16, og straks til høyre igjen.

Dermed har du kommet deg til sørsiden av E16, og sykler vestover, forbi vestre rullebane. Herfra kan du følge flytrafikken på meget nært hold. Litt etter en rundkjøring, går rute 753 svakt mot høyre og opp en liten bakke, over E16, og videre mot Moreppen. Du skal ikke den veien, men skille lag med E16, fortsette rett fram, inn i Ravinevegen og videre på Sogndalsvegen.

Du kommer snart inn på fylkesvei 120 og tar til venstre på den. Nede i et lite dalføre krysser du elva Sogna, som er grense-elv mellom Ullensaker og Nannestad, og kommer så fram til krysset ved Engelstad. Her, etter 5,6 kilometers sykling, går rute 752 til høyre mot Nannestad, men du fortsetter rett frem på Fv 120.

Veien du sykler på, heter her Nannestadvegen, og etter ca. 8,5 kilometers sykling fra start, krysser du Leira på Eiksvad Bru. Ferden fortsetter gjennom små skogholt, men mest forbi jorder, til du tråkker opp en liten motbakke som bringer deg frem til møtet med Åsvegen på Eltonåsen. Her skal du til høyre. Hvis du hadde fortsatt rett frem, ville du kommet til Ask (rute 854), mens veien til venstre ville bragt deg til Jessheim (rute 872). Men du du følger altså Åsvegen en halv kilometer nordvestover til Holtersaga, der ruta slutter.

Forleng gjerne sykkelturen ved enten å sykle til venstre, inn på rute 258 til Gimildammen, eller du kan fortsette rett frem til Åsgreina og Rustadmoen (rute 853).
Solid

Foto: Eivind Molde, 28.09.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Holtersaga - Gimildammen 2,7 km Romeriksåsene - Nannestad Skogsbilvei/turvei
Gardermoen - Nannestad 10,4 km Romeriksåsene - Nannestad Offentlig vei
Jessheim - Gardermoen 9,2 km Romeriksåsene - Nannestad Offentlig vei
Gardermoen - Moreppen 7,4 km Romeriksåsene - Nannestad Offentlig vei
Gardermoen - Liekrysset 9,2 km Romeriksåsene - Nannestad Offentlig vei

Holtersaga - Gimildammen

Lengde

2,7 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Gardermoen - Nannestad

Lengde

10,4 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Jessheim - Gardermoen

Lengde

9,2 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Gardermoen - Moreppen

Lengde

7,4 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Gardermoen - Liekrysset

Lengde

9,2 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Gardermoen 200 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad
Holtersaga 195 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad

Gardermoen

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Holtersaga

Moh

195 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Fra Gardermoen til byen 44,8 km Sykkeltur Gardermoen - Grorud
Fra Gardermoen til Kikut 48,3 km Sykkeltur Gardermoen - Kikutstua
Mot vest og nord i Romeriksåsene 41,6 km Sykkeltur Holtersaga - Grua
Øst i Romeriksåsene 9,4 km Sykkeltur Harasletta - Holtersaga

Fra Gardermoen til byen

Lengde

44,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Gardermoen

Til

Grorud

Gå til turen

Fra Gardermoen til Kikut

Lengde

48,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Gardermoen

Til

Kikutstua

Gå til turen

Mot vest og nord i Romeriksåsene

Lengde

41,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Holtersaga

Til

Grua

Gå til turen

Øst i Romeriksåsene

Lengde

9,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Harasletta

Til

Holtersaga

Gå til turen

Samarbeidspartnere