Fjellhaug - Skreia

Rutenr:

930

Lengde:

9,3 km

Område:

Totenåsen

Type:

Offentlig vei
Utgangspunktet for denne sykkelruta er krysset mellom Totenvegen og Fjellhaugvegen på Fjellhaug. For å komme hit, kan du følge rute 929 fra Stubberuddalen eller rute 949, som går fra Skomakartjennet på Feiringåsen, forbi Bjønnhaugen og nordover gjennom Skreifjella.

Det er fylkesveg 33 (Totenvegen) du skal følge nordover langs Mjøsa. Her har du gang-
og sykkelveg til disposisjon. Du har ikke syklet langt før det karakteristiske Toten-landskapet åpner seg - med Totenvika nede på høyre side. Her er det store, fine gårder - og etter hvert kommer du inn i sentrumsbebyggelsen på Skreia.

Før du krysser Lenaelva, går Rossgutua opp til venstre. Her kan du sykle opp til Torsætra på Totenåsen i rute 688. Totenåsen har et stort veinett som er utmerket for sykling.

Vår rute ender rett etter Fossen bru, i krysset mellom fylkesvei 33 og Kvennomslinna. Tar du til venstre her, kan du komme til Olterud i rute 684. Fortsetter du på fylkesveien gjenom sentrum, kan du følge rute 690 til Kapp, eller oppleve den gamle jernbanetrasen på Skreiabanen om du velger å sykle rute 683 til Lena.
Skreia

Foto: Eivind Molde, 01.09.2012

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Skreia - Torsætra 10,3 km Totenåsen Offentlig vei
Skomakartjennet - Bjønnhaugen - Fjellhaug 12,1 km Hurdal - Feiring Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Skreia - Lena 9 km Totenåsen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Skreia - Olterud 4,7 km Totenåsen Offentlig vei
Stubberuddalen - Fjellhaug 11,9 km Hurdal - Feiring Offentlig vei

Skreia - Torsætra

Lengde

10,3 km

Område

Totenåsen

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Skomakartjennet - Bjønnhaugen - Fjellhaug

Lengde

12,1 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Skreia - Lena

Lengde

9 km

Område

Totenåsen

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Skreia - Olterud

Lengde

4,7 km

Område

Totenåsen

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Stubberuddalen - Fjellhaug

Lengde

11,9 km

Område

Hurdal - Feiring

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Fjellhaug 138 Generelt stedsnavn Totenåsen
Skreia 160 Innfallsport (parkering) Totenåsen

Fjellhaug

Moh

138 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Totenåsen

Gå til sted

Skreia

Moh

160 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Totenåsen

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
I Skreiabanens spor 66,3 km Sykkeltur Skreia - Skreia
Torsæterkampen rundt 31,8 km Sykkeltur Skreia - Skreia
Vest og øst for Skreifjella 57 km Sykkeltur Skreia - Skreia

I Skreiabanens spor

Lengde

66,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Skreia

Til

Skreia

Gå til turen

Torsæterkampen rundt

Lengde

31,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Skreia

Til

Skreia

Gå til turen

Vest og øst for Skreifjella

Lengde

57 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Skreia

Til

Skreia

Gå til turen

Samarbeidspartnere