Einavoll - Åstjern

Rutenr:

291

Lengde:

8 km

Område:

Gjøvik, Toten og Land

Type:

Skogsbilvei/turvei
Ruta starter ved Einavoll som er vegkrysset i sørenden av Einafjorden. Ruta går nordover på offentlig veg til Dyrud. Her tar skogsbilvegen av til Åstjern (skiltet mot venstre). Rute 499 fortsetter rett fram, mot Eina.

Det er jevn stigning oppover forbi et par småbruk, gjennom kulturskog i Eina allmenning. Terrenget åpner seg og vi har Rossumsætermyrene på venstre side. Vi krysser høgspentlinje og vegkryss for skogsveg til Lysingen, og får Rossumsætra på høgre side. Store deler av Rossumsætermyrene er kultivert til beite for Fellessætra, som er i drift om sommeren.

Ruta går videre i kupert terreng gjennom Brandbu allmenning fram til vegkrysset ved Åstjernet. Tar vi til høgre her, kan vi bl.a. komme ned til Hennung og Bleiken (rute 300) - eller helt til Sønstebygrenda (rute 288). Men for å nå Åstjern må vi ta til venstre, og krysse Eggeelva (bekken ut fra Åstjernet). Da er vi straks framme.

Fra krysset ved Åstjern går Åstjernvegen videre til Jølsen (rute 296). Traktorvegen fra samme kryss går opp til Vatningsbakken, og dermed er vi oppe i Kjølvegen. Her kan vi ta vegen mot venstre, i rute 302 til Lygna, eller sykle i motsatt retning - mot Brandbu (rute 293).
Beitende

Foto: Erik Unneberg, 15.06.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Einavoll - Eina 15,2 km Gjøvik, Toten og Land Offentlig vei
Einavoll - Helgedalen 6,4 km Gjøvik, Toten og Land Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Einavoll - Mjørlund 5,2 km Gjøvik, Toten og Land Offentlig vei
Løvstua - Blokkhus - Einavoll [Kjølvegen] 9 km Hadelandsåsene Skogsbilvei/turvei
Einavoll - Sauengmyrene 6,5 km Gjøvik, Toten og Land Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Einavoll - Eina

Lengde

15,2 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Einavoll - Helgedalen

Lengde

6,4 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Einavoll - Mjørlund

Lengde

5,2 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Løvstua - Blokkhus - Einavoll [Kjølvegen]

Lengde

9 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Einavoll - Sauengmyrene

Lengde

6,5 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Einavoll 400 Innfallsport (parkering) Gjøvik, Toten og Land
Åstjern 575 Stue, hytte (andre) Hadelandsåsene

Einavoll

Moh

400 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Åstjern

Moh

575 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Rundt Kvitingen fra Åstjern 49 km Sykkeltur Åstjern - Åstjern

Rundt Kvitingen fra Åstjern

Lengde

49 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Åstjern

Til

Åstjern

Gå til turen

Samarbeidspartnere