Bogstad badeplass - Sørkedalen skole

Rutenr:

465

Lengde:

6,8 km

Område:

Nordmarka syd

Type:

Offentlig vei
Bogstad badeplass ligger på østsiden av Bogstadvannet. Her starter denne sykkelruta. Den går nordover gjennom Sørkedalen, men ikke på Sørkedalsveien, som er hovedveien gjennom dalen. Riktig nok sykler du første del av turen på denne veien - forbi Bogstad gård. Dette er en gård med lange tradisjoner. I middelalderen tilhørte den klosteret på Hovedøya.

Men når Sørkedalsveien etter 1,8 kilometer fortsetter rett fram mot Årnes (rute 464), tar du til høyre - inn på Zinoberveien. Denne veien går - i motsetning til Sørkedalsveien - på østsiden av Sørkedalselva.

Veien går delvis forbi gårder, delvis gjennom skog. På deler av strekningen er det noe "bakkete". Ved Brenna går Sakariasveien inn til høyre. Her kan du følge rute 168 opp til Finnerud.

Vår rute krysser Langlielva, og du kommer opp til den store parkeringsplassen ved gården Åmot. Om du fortsetter rett fram her, kan du komme til Søndre Heggelivann (rute 180) og Kringla (rute 96). Men her tar du til venstre, krysser Heggelivelva og kommer fram til Sørkedalen skole. Her ligger også Sørkedalen Landhandel, der det er mat og drikke å få kjøpt.

Dermed er du inne på Sørkedalsveien igjen. Sykler du til høyre, kommer du til Skansebakken (rute 466), der det er flere ruter videre innover i Marka. Du kan også komme til Årnes om du tar til høyre (rute 210 via Stormyra og Merradalen). Velger du motsatt retning, er veien til Årnes betydelig kortere og lettere (rute 463).
Inn

Foto: Eivind Molde, 08.10.2006

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Bogstad badeplass - Tryvannstua 4,8 km Nordmarka syd Skogsbilvei/turvei
Årnes - Bogstad badeplass 2,6 km Bærumsmarka Offentlig vei
Bogstad badeplass - Østernvann 5,2 km Nordmarka syd Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Bogstad badeplass - Fossum 3 km Nordmarka syd Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Huseby - Bogstad badeplass 3,1 km Nordmarka syd Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Bogstad badeplass - Tryvannstua

Lengde

4,8 km

Område

Nordmarka syd

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Årnes - Bogstad badeplass

Lengde

2,6 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Bogstad badeplass - Østernvann

Lengde

5,2 km

Område

Nordmarka syd

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Bogstad badeplass - Fossum

Lengde

3 km

Område

Nordmarka syd

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Huseby - Bogstad badeplass

Lengde

3,1 km

Område

Nordmarka syd

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Bogstad badeplass 146 Innfallsport (parkering) Nordmarka syd
Bogstad gård 160 Gårdsbruk Nordmarka syd
Bogstadvannet 145 Vann, tjern Bærumsmarka
Langlielva 250 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Sørkedalen 165 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Sørkedalen Landhandel 180 Stue, hytte (andre) Nordmarka syd
Sørkedalen skole 175 Innfallsport (parkering) Nordmarka syd
Sørkedalselva 148 Elv, bekk, foss Nordmarka syd

Bogstad badeplass

Moh

146 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Bogstad gård

Moh

160 m

Type

Gårdsbruk

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Bogstadvannet

Moh

145 m

Type

Vann, tjern

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Langlielva

Moh

250 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørkedalen

Moh

165 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørkedalen Landhandel

Moh

180 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Sørkedalen skole

Moh

175 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Sørkedalselva

Moh

148 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Fra Maridalen til Sørkedalen 30,8 km Sykkeltur Brekke - Sørkedalen skole
Fra vann til vann mot Sørkedalen 31,9 km Sykkeltur Ringkollen - Sørkedalen skole
I tømmerfløternes spor 28,1 km Sykkeltur Ringkollen - Sørkedalen skole
Til Markas indre fra Sørkedalen 89,6 km Sykkeltur Sørkedalen skole - Sørkedalen skole
Vakre Sørkedalen 16,3 km Sykkeltur Bogstad badeplass - Bogstad badeplass

Fra Maridalen til Sørkedalen

Lengde

30,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brekke

Til

Sørkedalen skole

Gå til turen

Fra vann til vann mot Sørkedalen

Lengde

31,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Sørkedalen skole

Gå til turen

I tømmerfløternes spor

Lengde

28,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Sørkedalen skole

Gå til turen

Til Markas indre fra Sørkedalen

Lengde

89,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sørkedalen skole

Til

Sørkedalen skole

Gå til turen

Vakre Sørkedalen

Lengde

16,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Bogstad badeplass

Til

Bogstad badeplass

Gå til turen

Samarbeidspartnere