Solheim grendehus

Åpningstider:

Ingen informasjon tilgjengelig.

Bestyrere/hytteverter:

Frank Westgaard

Adresse:

Bekkenstenveien 13, 1420 Svartskog Høland

E-post:

grendehuset.solheim@gmail.com,frawestgaard@gmail.com

Telefon:

91379540
Servering
Egen hjemmeside

Om Solheim grendehus

Solheim het Bålerud skole fra 1863 til 1952. Det var den første skolen i Oppegård kommune. Fra 1952 har det vært grendehus, der foreningene på Svartskog har stått for drift og vedlikehold. Stedet ligger innenfor det som er Svartskog landskapsvernområde og framstår med sine intakte hus og tun, som et godt bevart kulturminne.

I dag er det søndagskafé i Solheim grendehus i skisesongen. Kafeen drives i vintermånedene av de tre foreningene som eier eiendommen, Svartskog Sanitetsforening, Svartskog vel og Svartskog IF.
Adressen er Bekkenstenveien 13, 1420 Svartskog. Det er grei parkering på stedet, og skiløypa går rett forbi.

Samarbeidspartnere