Råsjøstua

Åpningstider:

Ingen informasjon tilgjengelig.
Ikke servering
Raasjøstua

Foto: Amund Rasten, 29.05.2006

Om Råsjøstua

Det er ikke lenger servering på Råsjøstua. Men det er mulig å leie Råsjøstua til ulike arrangementer.

Råsjøstua var opprinnelig stall for arbeidshestene i skogen fra rundt århundreskiftet. Etter at motorsagen og senere traktorer og hogstmaskiner ble tatt i bruk, har aktiviteten gradvis endret seg på Råsjøen.

Den gamle stallen ble stående brakk i 40 år før det ble tatt en avgjørelse om å restaurere den. Restaureringsarbeidet ble avsluttet i 1992 og siden den gang er det servert mange tusen vafler, solbærtoddy og elgpølser til glade skigåere her.

I Råsjøstua kan man drømme seg tilbake til de dagene hester og sterke menn var dominerende her oppe.

Man har valgt å beholde mest mulig av den opprinnelige stallen, for å opprettholde noe av atmosfæren fra fordums tid. I de gamle spiltau, hvor hestenes navneskilt fortsatt henger, kan man varme opp kalde tær mens man får noe av det beste skogen kan varte opp med, nemlig elgpølser. Dette sammen med at vi har gjort oss flid med å tilby skiløpere gode preparerte løyper til enhver tid, har gjort Råsjøstua mer og mer populær for skigåere.

Stua danner et naturlig knutepunkt for løyper og ruter i Romeriksåsene. Nordfra kommer hovedløypa fra Råbjørn, dvs. traseen for Skiforeningens Lygnatur. Østfra går det skogsbilveg og løyper fra f.eks. Sjonken i Nannestad, det samme gjelder fra vest, med både skogsbilveg og skiløype fra Harestua og Bjørgeseter. Sørfra er det enkelt å komme inn fra Hakkim. Hit kan man også kjøre bil for å slippe de kraftige stigningene opp fra Hakadal.

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Hakkim - Råsjøstua 5 km 19.03.2021 Klassisk og fristil
Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 2,4 km 17.03.2021 Klassisk og fristil
Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 3 km 25.03.2021 Klassisk og fristil
Råsjøstua - Trasletjernet 2 km 23.04.2021 Klassisk og fristil
Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 7,5 km 20.04.2021 Klassisk og fristil

Hakkim - Råsjøstua

Lengde

5 km

Sist preparert

19.03.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet)

Lengde

2,4 km

Sist preparert

17.03.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Råsjøen V - Råsjøstua (på veien)

Lengde

3 km

Sist preparert

25.03.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Råsjøstua - Trasletjernet

Lengde

2 km

Sist preparert

23.04.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua

Lengde

7,5 km

Sist preparert

20.04.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Samarbeidspartnere