Breivoll gård

Åpningstider:

tirsdag
04. august
Stengt
onsdag
05. august
Stengt
torsdag
06. august
Stengt
fredag
07. august
Stengt
lørdag
08. august
Stengt
søndag
09. august
Stengt
mandag
10. august
Stengt

Bestyrere/hytteverter:

DNT Oslo og Omegn er driftsansvarlig

E-post:

breivoll@dntoslo.no
Servering
Egen hjemmeside
Breivoll

Foto: Nina Didriksen, 01.05.2018

Om Breivoll gård

Breivoll gård ligger helt nord i Breivoll friområde, innerst i Bunnefjorden, i Ås kommune i Akershus. Dette er et friområde på ca. 70 dekar, med grøntområder, strender og turveier. Det er et svært populært utfartssted om sommeren, og det er tradisjonelt en stor St. Hans-feiring her.

Det er funnet spor av gamle bosettinger i området, også gravminner og kokegroper.

Gården ble sommeren 2019 overtatt av DNT Oslo og Omegn. Offisiell åpning var 31. august.
Den har bl.a. samlingshus, våningshus, vaktmesterbolig og stabbur. Ingen av bygningene er fredet, men reguleringsplanen sier at kommunen bør vurdere verneverdien før en flytting, endring eller riving. Det er mulig å leie lokaler her.

Stedet er under utvikling og vil etter hvert fylles av aktiviteter for alle aldersgrupper. Breivolls venner holder åpen kafe her på søndager, og det er utleie av kajakk på gården.

Samarbeidspartnere