Vambua

Type:

Skiforeningsstue

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

580
Fornøyde

Foto: Olav Harlem, 06.01.2013

Samarbeidspartnere