Svarthavna (Svarthamnsetra)

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Finnemarka

Moh:

439

I Svarthavna ligger det ei gammal seter under Nordre Vinnes. Hertil knyttes gamle sagn fra bosetningen i Finnemarka. Hør Ole Vinnes fortelle gamle historier fra området og om Kari som visstnok skal gå igjen på setra.

Samarbeidspartnere