Presthytta

Type:

Stue, hytte (andre)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

410
Historien går 250 år tilbake, da man vet at presten på Norderhov styrte en hel almenning på Krokskogen. Presten var blant bygdas mest velstående på den tiden. Presten forvaltet eiendommene på vegne av opplysningsvesenets fond. Dette varte frem til ca 1940. På 1890-tallet ble presthytta bygget for å huse skogsarbeidere vinterstid når de jobbet i skogen hele uken. Fra 1940 ble forvaltningsansvaret overlatt til Statens skoger, men navnet på hytta og kollen bak er bevart. Presthytta har naturreservatet Merratjern-Søndagsbrenna som nærmeste nabo. I dag er eiendommen i privat eie, men hytta leies ut til DNT Oslo og Omegn, som driver hytta som en ubetjent hytte.

Samarbeidspartnere