Mørkreiåsen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

574
Ås på kommunegrensen mellom Hole og Ringerike. Dette er det høyeste punktet i Hole.

"Mørkrei" er et ku-navn, og det er derfor rimelig å anta at åsen har navn etter en ku.

Mange trær gjør at det er begrenset utsikt fra toppen, men både Gyrihaugen og litt av Søndre Heggelivann er synlige derfra.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kryssbystupmyra 454 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Bærumskollen 592 Topp, ås Krokskogen - Hole

Kryssbystupmyra

Moh

454 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Bærumskollen

Moh

592 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere