Lelangen

Type:

Vann, tjern

Område:

Finnemarka

Moh:

427

Vann på 240 dekar i Lier kommune. Det går skiløype på nord- og østsiden av vannet.
I Lelangen er det abbor, ørret og ørekyte.

Samarbeidspartnere