Langvassbrenna

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

663
Høydedrag i Jevnaker kommune nordøst for Mosjøen. Her spiller tiuren om våren. Flott naturområde der også Langvatn (563 moh.) ligger. Det går scooterløype gjennom området, mellom Bjønnputtdalen og Sinnerdalen. Tidligere kjentmannspost.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Seksputthøgda 647 Topp, ås Krokskogen - Hole
Mosjøen 525 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Sinnerdalen 504 Generelt stedsnavn Nordmarka nord

Seksputthøgda

Moh

647 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Mosjøen

Moh

525 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sinnerdalen

Moh

504 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere