Kjosmyra

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Kjekstadmarka

Moh:

170
Gårdsbruk i Røyken, der det er utfartsparkering rett nedenfor gårdsbygningene. Det går en 600 meter lang tilførselsløype herfra, frem til møtet med lysløypa.

Samarbeidspartnere