Høgkorsplassen

Type:

Stue, hytte (andre)

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

665
Høgkorsplassen ligger vakkert til på toppen av Kjølvegen, på kjølen mellom Hadeland og Toten med utsikt nordover og vestover. Skiløypene på Kjølvegen (Høgkorsvegen) passerer rett forbi.

Høgkorsplassen har vært husmannsplass under gårder i Helgedalen fra lang tid tilbake. Maria og Peder Høgkorset var husmenn og fikk kjøpt Høgkorsplassen i 1866. De utvidet til gardsbruk, og datteren Kari drev kafé hvor de solgte øl og kaffe m.m. til reisende mellom Kristiania og Toten.

Nåværende familie kjøpte plassen i 1923 og bruker den som hytte. Nå er låven restaurert, og her er det et stort, fint rom hvor skifolket kan kjøpe seg epletoddy, solbærsaft, kaffe,kaker, sjokolade og annet kaldt å drikke.

Høgkorsplassen ble åpnet for publikum 1. februar 2014.
Høgkorsplassen

Foto: Trond Øverlier, 13.01.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Høgkorset 757 Topp, ås Hadelandsåsene
Åstjern 575 Stue, hytte (andre) Hadelandsåsene
Elkensætra 650 Nedlagt plass, seter, koie Hadelandsåsene
Kjølvegen 670 Vei Hadelandsåsene
Vatningsbakken 645 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene

Høgkorset

Moh

757 m

Type

Topp, ås

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Åstjern

Moh

575 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Elkensætra

Moh

650 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Kjølvegen

Moh

670 m

Type

Vei

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Vatningsbakken

Moh

645 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere