Glotjernskollen

Type:

Topp, ås

Område:

Nordmarka syd

Moh:

525
Topp/høydedrag øst for Gørja. Lyngkledt med enkelte myrpartier. Utsiktspunkt.

Samarbeidspartnere