Gamle Eiksetra

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Finnemarka

Moh:

385
Gamle Eiksetra ligger ved Garsjø i Lier og er et yndet utgangspunkt for turer i Finnemarka sommer som vinter.
Eiksetra

Foto: Erik Unneberg, 13.05.2011

Samarbeidspartnere