Dikemark

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Kjekstadmarka

Moh:

196
Innfallsport til Kjekstadmarka nordfra. Utfartsparkeringen ligger like ved (syd for) sykehuset.

Det er Oslo kommune som eier områdene på Dikemark.
Dikemark Jernverk var i drift fra 1699 til 1804. Driften var basert på jernforekomster ved blant annet Oppsjø og Kjenner pluss vannkraft og trekull fra de omkringliggende skoger.

I Jernverkets privilegier var det fra 1698 angitt en sirkumfrens hvor verket hadde førsterett til all skogsdrift. 102 gårdsbruk i Asker, Lier og Røyken hadde leveringsplikt, først og fremst trekull. I leveringsområdet var det i alt 458 kølabonner, 128 av dem i Kjekstadmarka. Disse er avmerket på turkartet for Kjekstadmarka.

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Dikemark - Fuglemyr 1,8 km 05.03.2020 Scooter
Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 3,8 km 05.03.2020 Scooter
Dikemark - Skjellestad 4,5 km 13.03.2019 Scooter
Dikemark - Småvann - Trangeberget 3,7 km 21.02.2019 Klassisk
Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 4,9 km 13.03.2019 Scooter

Dikemark - Fuglemyr

Lengde

1,8 km

Sist preparert

05.03.2020

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget

Lengde

3,8 km

Sist preparert

05.03.2020

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Dikemark - Skjellestad

Lengde

4,5 km

Sist preparert

13.03.2019

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Dikemark - Småvann - Trangeberget

Lengde

3,7 km

Sist preparert

21.02.2019

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta

Lengde

4,9 km

Sist preparert

13.03.2019

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Til myrene i Kjekstadmarka 8,5 km Skitur Dikemark - Dikemark

Til myrene i Kjekstadmarka

Lengde

8,5 km

Turtype

Skitur

Fra

Dikemark

Til

Dikemark

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Oppsjø 208 Vann, tjern Kjekstadmarka
Småvannsbu 270 Stue, hytte (andre) Kjekstadmarka

Oppsjø

Moh

208 m

Type

Vann, tjern

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Småvannsbu

Moh

270 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Kjekstadmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere