Brennelvhytta

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Hurdal - Feiring

Moh:

551
Brennelvhytta ligger helt nordvest i Hurdal kommune, bare ca. 1,5 kilometer fra Gran. Rett ved hytta møtes skogsbilveier som går østover i Hurdal, i retning Toten og mot Hadeland. Her i traktene har Brandelva sine kilder - en elv som etter hvert forener seg med Lenaelva og renner ut i Mjøsa.

Samarbeidspartnere