Breivoll gård

Type:

Stue, hytte (andre)

Område:

Follomarka

Moh:

10
Breivoll gård ligger helt nord i Breivoll friområde, innerst i Bunnefjorden, i Ås kommune i Akershus. Dette er et friområde på ca. 70 dekar, med grøntområder, strender og turveier. Det er et svært populært utfartssted om sommeren, og det er tradisjonelt en stor St. Hans-feiring her.

Det er funnet spor av gamle bosettinger i området, også gravminner og kokegroper.

Gården ble sommeren 2019 overtatt av DNT Oslo og Omegn. Offisiell åpning var 31. august.
Den har bl.a. samlingshus, våningshus, vaktmesterbolig og stabbur. Ingen av bygningene er fredet, men reguleringsplanen sier at kommunen bør vurdere verneverdien før en flytting, endring eller riving. Det er mulig å leie lokaler her.

Stedet er under utvikling og vil etter hvert fylles av aktiviteter for alle aldersgrupper. Breivolls venner holder åpen kafe her på søndager, og det er utleie av kajakk på gården.
Breivoll

Foto: Nina Didriksen, 01.05.2018

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Breivoll 10 Generelt stedsnavn Follomarka
Nesset 3 Innfallsport Follomarka
Fålemarka 140 Generelt stedsnavn Follomarka

Breivoll

Moh

10 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Follomarka

Gå til sted

Nesset

Moh

3 m

Type

Innfallsport

Område

Follomarka

Gå til sted

Fålemarka

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Follomarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere