Bogstad gård

Type:

Gårdsbruk

Område:

Nordmarka syd

Moh:

160
Bogstad gård som ligger øst for Bogstadvannet tilhørte i middelalderen klosteret på Hovedøya. Etter reformasjonen lå det under kronen inntil det kom i privat eie i 1649 og etter hvert ble en del av Nordmarksgodset.

I 1955 ble Bogstad Stiftelse opprettet og gården samt den engelske landskapsparken som omgir bygningene ble museum. Stiftelsen er forvaltet under Norsk Folkemuseum. Oslo kommune Skogvesenet driver dyrehold, jord- og skogbruk på godset.
Solstreif

Foto: Kjersti von Krogh, 29.10.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sørkedalen 165 Generelt stedsnavn Bærumsmarka
Bogstad golfbane 160 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka
Bogstad badeplass 146 Innfallsport (parkering) Nordmarka syd
Bogstadvannet 145 Vann, tjern Bærumsmarka
Fossum 170 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka

Sørkedalen

Moh

165 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Bogstad golfbane

Moh

160 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Bogstad badeplass

Moh

146 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Bogstadvannet

Moh

145 m

Type

Vann, tjern

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Fossum

Moh

170 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere