Barlindhøgda

Type:

Topp, ås

Område:

Nordmarka nord

Moh:

524
Topp mellom Helgeren og Hakkloa

Samarbeidspartnere