Nesbru - Holmen

Rutenr:

612

Lengde:

1,5 km

Område:

Vestmarka

Type:

Offentlig vei
Kort rute uten bakker. Den går på gang- og sykkelvei på vestsiden av veien Fekjan, parallelt med E18.

Ruta starter ved Nesveien på Nesbru, og går deretter under E18. Du har fin utsikt over fjorden når du nærmer deg Holmen. Ruta slutter ved sykkelundergangen ved kjøpesenteret. Der er det veidele hvor du kan velge mellom å sykle videre sørover mot Vettre (rute 618) eller vestover til Hvalstad (rute 614).
Ved Nesbru

Foto: Erik Unneberg, 17.06.2012

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Nesbru - Hvalstad 1,7 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Vestmarka
Holmen - Vettre 3,7 km Offentlig vei Vestmarka
Sandvika - Nesbru 4 km Offentlig vei Bærumsmarka
Holmen - Hvalstad 1,5 km Offentlig vei Vestmarka

Nesbru - Hvalstad

Lengde

1,7 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Holmen - Vettre

Lengde

3,7 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sandvika - Nesbru

Lengde

4 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Holmen - Hvalstad

Lengde

1,5 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Holmen 20 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Nesbru 8 Generelt stedsnavn Vestmarka

Holmen

Moh

20 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Nesbru

Moh

8 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere