Rustan

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Vestmarka

Moh:

371
Nedlagt militærleir i Asker kommune øst for Store Sandungen. Løvenskiold har nå (2007) kjøpt tilbake området etter at det fra 1957 har vært disponert av Asker batteri i NIKE-bataljonen og senere Stor-Oslo Heimevernsdistrikt (HV-02).

Innenfor gjerdet ligger også den nedlagte og fraflyttede Øvre Rustan gård. Opprinnelig het den Lille Rustan, men skiftet navn rundt 1890. Folkene på Rustan ble i eldre tider kalt "buser" fordi de bodde langt til skogs og holdt seg for seg selv. Fra 1890-årene var Rustan utfartssted for skiløpere. Leilendingene på Rustan tjente en del på dette, og de fikk etter hvert råd til å kjøpe sine egne gårder.

Det er nå planer om å ruste opp det over 100 mål store utskytningsområdet, og etter at gjerdet og andre rester etter de militære installasjonene er fjernet, kan det være aktuelt å åpne et serveringssted her for turfolket.
Nedre Rustan

Foto: Berit Saghaug Mørck , 17.05.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Store Sandungen 319 Vann, tjern Vestmarka
Tveitersetra 350 Nedlagt plass, seter, koie Vestmarka
Haveråsen 437 Topp, ås Vestmarka

Store Sandungen

Moh

319 m

Type

Vann, tjern

Område

Vestmarka

Gå til sted

Tveitersetra

Moh

350 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Vestmarka

Gå til sted

Haveråsen

Moh

437 m

Type

Topp, ås

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere