Kølabånn

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Vestmarka

Moh:

213
Kølabonn ble ryddet som husmannsplass under Tveiter på begynnelsen av 1800-tallet. I løpet av det århundret kjenner man til fire husmannsfamilier som levde der. Sannsynligvis var det noen til.

Kunstmaleren og skribenten Bernard Folkestad leide plassen og bodde der i lange perioder fra 1904 til han døde i 1933. Som maler hadde Folkestad sin rikeste og mest produktive periode fra 1905 til ca. 1920. Hans malerier ble innkjøpt av flere norske og utenlandske gallerier.

- Om ikke Kølabonn er noe tempel, så er den dog et lite kunstens bedehus, sa Folkestad under en av de mange kunsterfestene som ble hold der.
Mest kjent er kanskje tidenes og Vestmarkas mest omtalte spleiselag som ble holdt der oppe en St. Hanskveld. Festen er beskrevet av Herman Wildenwey i diktet «Jonsoknatt» fra 1909, som er tilegnet Bernard Folkestad. (Finnes i Herman Wildeweys Samlede dikt III)
Velholdt på Kølabånn
Foto: Odd Tore Saugerud , 08.07.2012

Samarbeidspartnere