Fløyta

Type:

Elv, bekk, foss

Område:

Vestmarka

Moh:

264
Fløyta er en del av et lite vassdrag fra Kalvemyr (ca. 380 moh.) nær Mikkelsbonn og til Oslofjorden ved Blakstad: Steindalsbekken (grensebekk Bærum/Lier), Korselva, Fløyta (grenseelv Bærum/Asker), Gupuelva til Semsvann, Askerelva til Bondivann, og Blakstadelva til fjorden. Fløyta er den flate delen av vassdraget gjennom det myrlendte området ved Furuholmen, og renner grovt sette i tre nivåer med fosser og stryk mellom som Øvre-, Midtre- og Nedre Fløyta. Nedre Fløyta var oppdemmet som reservoar for kverna og saga på Tveiter gård, og damrestene er fortsatt synlige. Typisk flomvassdrag med raske og store forandringer i vannføringen ved regn.
Kloppa mellom Øvre og Midtre Fløyta

Foto: Odd Tore Saugerud , 18.07.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Gupu 294 Markaplass Vestmarka
Furuholmen 272 Markaplass Vestmarka

Gupu

Moh

294 m

Type

Markaplass

Område

Vestmarka

Gå til sted

Furuholmen

Moh

272 m

Type

Markaplass

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere