Bøsetra

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Vestmarka

Moh:

438
I området ved Bøsetra finnes det en mengde rydningsrøyser. Det er ikke kjent hvem som ryddet jorda her eller når det var, men det kan ha vært i middelalderen eller enda tidligere. Området som var ryddet er på om lag 50 dekar. Mesteparten er nå plantet til med skog, bare et lite område der den gamle bebyggelsen lå, er fortsatt åpen grasvoll. Bøsetra var husmannsplass under Bø gård fra senest 1730. Den gamle bebyggelsen ble stående til omkring 1930, da stuebygningen ble revet. Det er merket av to ruiner etter denne bebyggelse på temakart i «Vestmarka - Seterliv og Kølabrenning» (2001), men disse er nokså utydelige. Martin Hauger fra Grøstad på Lierskauen kjøpte i 1927 deler av Bø med Bøsetra. Omkring 1930 satte han opp ei reisverkshytte og et sommerfjøs lengst øst på Bøseterjordene. Her heter det Sollibråtan fordi Bøseterfolket kunne se over til Solli gård derfra. Sollibråtan er nevnt allerede i 1761. Reisverkshytta og et skjul står fortsatt (2012).
Sollibråtan: interiør i hytta
Foto: Odd Tore Saugerud , 23.11.2012

Samarbeidspartnere