Åstad naturreservat

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Vestmarka

Moh:

50
Åstad naturreservat ligger i østskråningen av Skaugumsåsen. Det ble opprettet i 1982 og omfatter 161 dekar. Terrenget utgjør en bratt li med ur og stup og et slakt dalføre ned mot Stokkerelva og Åstaddammen. Berggrunnen består i hovedsak av permiske lavabergarter. Vegetasjonen er en mosaikk av edellauvskog, som gråorheggeskog, gråoraskeskog, snelleaskeskog og almlindeskog. Et godt utviklet busksjikt har hegg som dominerende art. Feltsjiktet viser stor variasjon fra våte til tørre vokseplasser, blant annet finnes skavgras, krattfiol, skogstarr, slakkstarr og gulstarr. Den meandrerende elvesletta har store mengder av bregnen strutsevinge og, om våren, tepper av hvitveis. I tillegg finnes spredte forekomster av blåveis og tysbast. Åstaddammen ble anlagt for omkring 100 år siden av eieren av Åstad gård. Den var sentral i det parkanlegget han anla, med spaserveier, badehus og brygge. I dag er dammens størrelse redusert til halvparten av den opprinnelige på grunn av utbygginger av jernbanen.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Billingstad 60 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Hvalstad 40 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Grosetkollen 259 Topp, ås Vestmarka

Billingstad

Moh

60 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Hvalstad

Moh

40 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Grosetkollen

Moh

259 m

Type

Topp, ås

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere