Solvang - Bergsmarka

Løypenr:

280

Lengde:

5,2 km

Standard preppetype:

Klassisk

Sist preparert:

22.03.2021

Siste preppetype:

Klassisk og fristil

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Vestmarka
Løypa starter fra parkeringsplassen ved Solvang skole og går vestover gjennom kulturlandskapet i Bergsmarka.

Fra Solvang kan en velge om en vil gå langs Haukenbekken til venste eller den noe kortere traséen på nordsiden. Her tar vi den korteste varianten, og går forbi den nedlagte Solvangbakken og opp til løypekryss mot Berg (løype 44 til høyre). Videre går løypa i flere slynger - bekken har gravd ut løypa her, så løypemaskinen sliter med å få laget løype her når det er mye vann.

Dalsmyrveien krysses, og løypa går opp flere bakker før vi krysser Jøssongveien. Bratt opp til løypekryss på toppen av lysløypa, her kommer en inn hvis en valgte å følge Haukenbekken.

Videre over flere jorder - noen hundre meter kan det være ridespor i løypa fordi rideveien til Asker kommune følger samme trasé som løypa. I henhold til avtalen med Asker kommune preparerer Skiforeningen en egen ridevei for hester.

Deretter gjennom idyllisk skog til løypekryss der løype 328 går til høyre mot Olledalen skytesenter. Så kommer en kort stigning, før løypa fortsetter over jordene langs Solliveien og videre ned i skogen. Løypa ender i løypekrysset der løype 472 går videre til Solli gård, mens løype 319 går mot venstre i retning Heia skole på Lierskogen.
Lysløypa

Foto: Erik Unneberg, 07.03.2019

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Bergsmarka - Solli 1,7 km 25.03.2021 Klassisk
Lysløypa på Solvang 4,3 km 22.03.2021 Klassisk og fristil
Oppsjø - Solvang [under E18] 4 km 26.02.2021 Klassisk og fristil
Rundløyper på Solvang 0 km ikke preparert Klassisk
Solvang - Berg 2,1 km 22.03.2021 Klassisk og fristil

Bergsmarka - Solli

Lengde

1,7 km

Sist preparert

25.03.2021

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Lysløypa på Solvang

Lengde

4,3 km

Sist preparert

22.03.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Oppsjø - Solvang [under E18]

Lengde

4 km

Sist preparert

26.02.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Rundløyper på Solvang

Lengde

0 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Solvang - Berg

Lengde

2,1 km

Sist preparert

22.03.2021

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Bergsmarka 250 Generelt stedsnavn Vestmarka
Solvang 123 Innfallsport (parkering) Vestmarka

Bergsmarka

Moh

250 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Vestmarka

Gå til sted

Solvang

Moh

123 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere