Torsætra parkering

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Totenåsen

Moh:

509

Utfartsparkering ved Garsjøvegen, noen hundre meter sør for Torsætra. Populært startsted for turer på Totenåsen. Vinterstid går det skiløype i flere retninger herfra.

Parkering tett ved løypa
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 06.03.2022

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Torsætra 498 Stue, hytte (andre) Totenåsen
Gamle Torsætra 500 Stue, hytte (andre) Totenåsen
Skjeppsjøen 457 Vann, tjern Totenåsen
Garsjøen 498 Vann, tjern Totenåsen

Torsætra

Moh

498 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Totenåsen

Gå til sted

Gamle Torsætra

Moh

500 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Totenåsen

Gå til sted

Skjeppsjøen

Moh

457 m

Type

Vann, tjern

Område

Totenåsen

Gå til sted

Garsjøen

Moh

498 m

Type

Vann, tjern

Område

Totenåsen

Gå til sted

Samarbeidspartnere