Kvikstadsætra

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Totenåsen

Moh:

510

Kvikstadsætra ligger i Østre Toten kommune. Den ble antagelig bygget på siste del av 1600-tallet og var i drift frem til rundt 1900-1930. Den var seter til Sør- og Nedre Ringen, tre Degvoldsgårder, Sør-Kvikstad, Fossum og Nordre Gårdløs. Det er uklart hvor mange hus det har vært her, men minst fem fjøs og seks størhus. Den siste budeia som holdt til her, var Martha Sør-Ringen, ifølge oppslagstavlen som står her.

Den blåmerkede Totenåsstien, samt noen umerkede og mer eller mindre synlige tråkk, går forbi det velholdte hovedhuset og uthuset. Vinterstid går det skiløype på Kvikstadsetervegen, like ved.

Vei og sti ved Kvikstadsætra
Foto: Nina Didriksen, 29.05.2021

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Børsvolkevjua 490 Generelt stedsnavn Totenåsen
Jenssætra 416 Nedlagt plass, seter, koie Totenåsen
Lønsjøen 596 Vann, tjern Totenåsen
Hakksvea 528 Innfallsport (parkering) Totenåsen

Børsvolkevjua

Moh

490 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Totenåsen

Gå til sted

Jenssætra

Moh

416 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Totenåsen

Gå til sted

Lønsjøen

Moh

596 m

Type

Vann, tjern

Område

Totenåsen

Gå til sted

Hakksvea

Moh

528 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Totenåsen

Gå til sted

Samarbeidspartnere