Fargo

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Totenåsen

Moh:

471
Fargo ligger i Østre Toten kommune i Oppland. Navnet Fargo skal ha blitt til da en utvandrer til Fargo i Nord-Dakota vendte hjem. Området der han bosatte seg er siden den gang blitt kalt Fargo, og eiendommene har fått adresse Fargovegen. Vegen går sørover fra Dystegårdene, hvor det også har stått en gammel middelalderkirke. Det er mange kulturminner etter vegen.

Området Fargo omfattes i hovedsak av gårdene Øverjordet nordre og Øverjordet samt Grumheten og Grumheten nedre, og ligger helt sør i vegen, i overgangen mellom kulturlandskapet og skogsområdene på Totenåsen.

Vestrunden og skiløypa fra KK-plassen møtes her, og hovedløypa går videre inn på åsen.

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Fargo - Olamyra [KK-runden] 3,5 km 24.02.2024 Klassisk og fristil
KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 4 km 24.02.2024 Klassisk og fristil
KK-plassen - Vestrunden - Fargo 13 km 17.02.2024 Klassisk og fristil

Fargo - Olamyra [KK-runden]

Lengde

3,5 km

Sist preparert

24.02.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden]

Lengde

4 km

Sist preparert

24.02.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

KK-plassen - Vestrunden - Fargo

Lengde

13 km

Sist preparert

17.02.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Olamyra 534 Generelt stedsnavn Totenåsen

Olamyra

Moh

534 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Totenåsen

Gå til sted