Maura - Nordmokorset

Rutenr:

757

Lengde:

3,8 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Type:

Offentlig vei
Sykkelruta starter i rundkjøringen der Nannestadvegen, Gamle Hadelandsveg og Mauravegen møtes - i sentrum av Maura. Herfra skal du østover på Mauravegen. Du sykler forbi parkeringsplassen ved Maura skole, over Kopperudmoen og forbi Kopperud.

Bebyggelsen er nå tilbakelagt, og du sykler videre med store jorder på begge sider av veien. Det er et åpent og fint landskap du har rundt deg - du kan se langt fra sykkelsetet her.

I Nordmokorset ender ruta. Tar du til venstre i dette krysset, er du på vei nordover Vestre Hurdalsveg mot Sundby (rute 755). På høyre side går Gardermovegen i retning Moreppen (rute 754), mens veien rett fram er Sessvollvegen mot Dal (rute 858).
Veivalg

Foto: Eivind Molde, 29.07.2013

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Maura 205 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad
Nordmokorset 200 Generelt stedsnavn Romeriksåsene - Nannestad

Maura

Moh

205 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Nordmokorset

Moh

200 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Samarbeidspartnere