Trollsnesfjellet

Type:

Topp, ås

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Moh:

347
Trollsnesfjellet er åsryggen øst for Myrgruvefossen i Gjermåa. Den har største høyde 347 moh. og forholdsvis slake, skogkledte stier med myrer og hogstfelt. Berget har årer med jernmalm, og det har vært omfattende gruvedrift der.

Trollsnesfjellet er kanskje mest kjent for Konsta (fra tysk Stangenkunst), et overføringssystem av energi fra Myrgruvefossen i Gjermåa til vannpumper i Dalsgruva i Gruvbakken på den andre siden av Trollsnesfjellet. Over åsen ble det reist kraftige, doble tremaster på steinfundamenter med mellomrom på ca. åtte meter, i alt 250 master og fundamenter. I mastene hang det to parallelle rekker med sammenbundne tømmerstokker (Feldgestânge) høyt oppe i lufta. Ved hjelp av svingestenger ble rotasjonen av vannjulet overført til frem- og tilbakegående bevegelser av rekkene med tømmerstokker. Rester av mastefundamentene finnes fortsatt. Et av de hovedsvingefundamentene ligger på toppen av Trollsnesfjellet. Det går en gulmerket kultursti med oppslag som delvis følger traséen til Konsta.

På Trollsnesfjellet var det også mange setrer, lokalt kalt vanger: fra syd Movangen, Torshaugvangen, Smedstadvangen, Vangsvangen, Gruvbakken, Kjærstadvangen nær toppen av åsen, og Tveitvangen. Bare ruiner og deler av voller minner oss om disse nå.

Samarbeidspartnere