Skarudhytta

Type:

Krigsminne

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Moh:

195

En av Bjørn Lundbys første befatninger med Milorg var en samling på hytta til Reidar Skarud i Skarudmarka i Nordroa i Skedsmo, et drøyt kvarters gange fra Skarud gård. Her var ti mann samlet for å få instruksjon av en nordmann som var ankommet fra England via et fallskjermslipp i Romeriksåsene. Han fortalte at han hadde vært med på svært tøffe oppdrag i Afrika. Temaet denne dagen var vakthold, men senere ble det orientert om bruk av våpen, sprengstoff og annet. Soldaten dro senere tilbake til England via Sverige.

Skarudhytta lå ideelt til: rimelig nær bygda, men den dype Ulvdalen like vestenfor gjorde at området var lite besøkt av turgåere. Det ville derfor være liten risiko for at tyskerne skulle finne stedet. Likevel ble det innført strenge regler for å unngå at hytta ble oppdaget. De måtte aldri være mer enn to eller tre i følge, men aller helst skulle de ankomme enkeltvis, og fra forskjellige kanter. Vaktposter ble satt ut for å varsle om eventuelle uvedkommende.

Øvelsene foregikk inne og ute. En gang skulle det øves på en razzia etter en etterlyst person. Én skulle sparke opp døra, nestemann skulle kaste inn en håndgranat – her i form av en trekubbe - hvorpå en tredjemann skulle hoppe inn med pistolen klar. Men noe de ikke visste, var at instruktøren hadde en stor schäferhund som ikke likte fremmede. Resultatet var at mannen som hoppet inn, bråsnudde i døråpningen, stanget hodet i dørkarmen og datt ned som en tomsekk. Det var også en lærdom å ta med seg.

Kort etter at Bjørn Lundby kom med i Milorg, fikk Milorg Skedsmo i oppdrag av milorgledelsen å ta hånd om Hans Haraldseth (1903-1977). Han var aktiv i kommunistbevegelsen. Skillet mellom kommunister og «andre» var for de fleste av underordnet betydning under krigen – de sto sammen mot okkupasjonsmakten. Hans Haraldseth var fra Drammen, og far til den senere statsråd, fylkesmann og LO-leder Leif Haraldseth.

Underveis til Skarudhytta
Foto: Steinar Bunæs, 23.05.2018

Samarbeidspartnere