Musehogget

Type:

Krigsminne

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Moh:

325
Musehogget er en tidligere milorghytte sør i Gjerdrum kommune. I dag er bare konturene av grunnmuren og rester av noen bruksgjenstander tilbake. Hytta lå utilgjengelig til på myra øst for Lalaåsen og øst for Nordre Ryggevann, rett sør for utfartsstedet Busterudvangen. Her kunne en føle seg rimelig trygg for at tyske soldater ikke skulle finne fram. Det er kjent at flere i Milorg benyttet seg av hytta, men ingen navn er kommet fram.
Musehoggets konturer

Foto: Steinar Bunæs, 22.06.2018

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Busterudvangen 373 Stue, hytte (andre) Romeriksåsene - Nannestad

Busterudvangen

Moh

373 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Samarbeidspartnere