Kirkebygjermenningen

Type:

Elv, bekk, foss

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Moh:

293
Langt, smalt og ikke minst idyllisk vann som ligger i kommunene Nittedal (vestre del av vannet), Gjerdrum (sørøstre del av vannet) og Nannestad (nordøstre del av vannet). I nord går vannet over i vannet Smalgjermenningen. Her er det en 34 meter lang klopp som gjør at man kan seg tørrskodd over til den andre siden.

I østenden av vannet er det en rehabilitert steinkistedam, og her er starten på Midtelva, som går ned til Gjerdrumsgjermenningen. Under rehabiliteringen av demningen i 2017 ble Kirkebygjermenningen tappet ned. Da dukket det opp rester fra gamle boplasser, som kan være helt fra steinalderen.

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Smalgjermenningen 293 Vann, tjern Romeriksåsene - Nannestad
Gjerdrumsgjermenningen 290 Vann, tjern Romeriksåsene - Nannestad

Smalgjermenningen

Moh

293 m

Type

Vann, tjern

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Gjerdrumsgjermenningen

Moh

290 m

Type

Vann, tjern

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Samarbeidspartnere