Holterkollen

Type:

Topp, ås

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Moh:

455
Høyde øst i Nittedal, rett sør for grensen til Gjerdrum. Det går skogsbilvei fra sør opp til toppen.

Holterkollen preges av at det har vært en utstrakt hyttebebyggelse der. Spesielt i tiden like før og like etter krigen var det stor byggeaktivitet. På lørdager kom folk til fots, med sykkel eller kollektivt til området, og de hadde med seg byggematerialer som de bar opp til tomtene sine. Den første hytta ble for øvrig satt opp alt i 1908. Den ble hetende Moestuhytta.

Eldre kart benevner Holterkollen som "Dalskollen". Navnet knytter åsen til Dal-gårdene i Nittedal.

Det sies at det en gang bodde et troll på Holterkollen - Holterkolltrollet, og samtidig holdt Varingskolltrollet til på Varingkollen. Trollene kastet stein mot hverandres kirker (henholdsvis Nittedal kirke og Hakadal kirke). Det ble ingen treff, men Holterkolltrollet kom nærmest, da en av steinene traff ved Kirkeby gård, som ligger ganske nær Hakadal kirke.

Det går skiløyper opp på Holterkollen. De prepareres av og til, og kommer fra Gaustadmåsan, Busterudvangen og Spikertjern.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Busterudvangen 373 Stue, hytte (andre) Romeriksåsene - Nannestad
Gaustadmåsan 110 Generelt stedsnavn Romeriksåsene - Nannestad

Busterudvangen

Moh

373 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Gaustadmåsan

Moh

110 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Gaustadmåsan - Sovaro 3,3 km 17.02.2024 Scooter
Sovaro - Bikubene 1,8 km 18.01.2024 Scooter
Sovaro - Holterkollen (til hyttefeltet) 2,3 km 17.02.2024 Scooter

Gaustadmåsan - Sovaro

Lengde

3,3 km

Sist preparert

17.02.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Sovaro - Bikubene

Lengde

1,8 km

Sist preparert

18.01.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Sovaro - Holterkollen (til hyttefeltet)

Lengde

2,3 km

Sist preparert

17.02.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Samarbeidspartnere