Gruvebakken

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Moh:

290
Gruvebakken ligger øst i Romeriksåsene, omtrent rett øst for Glitre. På denne plassen satte Hakedals verk i gang gruvedrift omkring 1800. Men problemer oppsto raskt, da vann lakk inn i gruven. Man prøvde en kort periode å pumpe ut vann med kraft fra Myrgruvefossen, via en kraftlinje bygget på bevegelige stenger. Dette var ingen suksess, og gruvedriften ble nedlagt omkring 1812. Plassen minner i dag om en setervoll, med godt bebeitede enger, og store eiketrær. Gruvehullene er i dag djupe dammer, fylt med vann helt opp i åpningen og med store gjerder rundt så man ikke skal falle nedi.

Gruvebakken har vært kjentmannspost fram til juni 2001.

Enklest tilgang hit får man fra allmenningssaga i Gjerdrum, dit man kommer på bomvei via Ask. Ellers kan man kjøre allmenningvegen opp mot Gjerderumsgjermeningen, gå ned til Myrgruvefossen og følge den gamle kraftlinjen, også kalt "Konta", over Trolsnesfjellet til gruvebakken.
Dalsgruven på Gruvebakken i Gjerdrum
Foto: Amund Rasten, 29.09.2006

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Myrgruvefossen 270 Elv, bekk, foss Romeriksåsene - Nannestad

Myrgruvefossen

Moh

270 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Samarbeidspartnere