Tremilstur nord i Østmarka

Bjørndalen kulturlandskap

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 01.06.2008

Turinformasjon

Lengde:

32,6 km

Område:

Østmarka

Beskrivelse

Tremils rundturer på sykkel er sjelden kost i Østmarka, men det får du her! Turen går via boligområder i Oslo og Lørenskog, så det burde være kort vei for mange til å bli med!

Vi starter ved T-banestasjonen på Haugerud, og kommer oss raskt inn i Østmarka ved å sykle forbi Haugerud kirke og følge Haugerveien til Haugerud varmesentral. Da tar vi til venstre ved bommen og følger skogsbilveien sydover mot Sarabråten. I veidelet etter Sarabråten tar vi til venstre, og vi må nå opp femti høydemetere før det går ned mot Mariholtet.

Ved det første veidelet etter at vi har krysset Nord-Elvåga holder vi til venstre, mens vi tar til høyre i det neste. Ferden går videre ned mot Hauger gård og ut på Losbyveien. Vi får asfalt under dekkene de neste 3 km frem til Losby, før vi dreier til venstre og tar Bakkerudveien 1 km ned til den møter Losbylinja, som vi sykler inn på.

Etter 3 km nordover på Losbylinja møter vi asfalt ved Sørlihavna, og vi sykler da Gamleveien til venstre. Vi følger denne frem til Vallerudveien. Den sykler vi til enden, og kommer da inn på lysløypetraseen til Ekerud.

Derfra fortsetter vi rett frem forbi bommen, og kommer inn i Bjørndalen kulturlandskap. Vi krysser elven over en trebro, og fortsetter på god grusvei 1,8 km nordover. Vi tar da inn på en lysløypetrasé opp til venstre, kommer inn til kanten av boligområdet ved Ellingsrud, og når asfalt ved Lindebergåsen.

Vi sykler to hundre meter nedover og tar så første vei til venstre. Da kan vi følge skiltet turvei (grus), som tar oss til Lutvannskroken. Derfra kommer vi oss tilbake til utgangspunktet ved å følge Dr. Dedichens vei til vi nærmer oss Haukåsen skole. Der går det gang- og sykkelvei inn til venstre til Haugerud kirke.

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Haugerud - Sleppa Haugerud Sleppa 4,8 km
Sleppa - Mariholtet Sleppa Mariholtet 1,8 km
Mariholtet - Losby Mariholtet Losby 9,2 km
Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Losby Sørlihavna 3,5 km
Sørlihavna - Ekerud Sørlihavna Ekerud 4,8 km
Ekerud - Lindeberg Ekerud Lindeberg 6,6 km
Lindeberg - Haugerud Lindeberg Haugerud 1,9 km

Haugerud - Sleppa

Fra

Haugerud

Til

Sleppa

Lengde

4,8 km

Gå til rute

Sleppa - Mariholtet

Fra

Sleppa

Til

Mariholtet

Lengde

1,8 km

Gå til rute

Mariholtet - Losby

Fra

Mariholtet

Til

Losby

Lengde

9,2 km

Gå til rute

Sørlihavna - Losby [Losbylinja]

Fra

Losby

Til

Sørlihavna

Lengde

3,5 km

Gå til rute

Sørlihavna - Ekerud

Fra

Sørlihavna

Til

Ekerud

Lengde

4,8 km

Gå til rute

Ekerud - Lindeberg

Fra

Ekerud

Til

Lindeberg

Lengde

6,6 km

Gå til rute

Lindeberg - Haugerud

Fra

Lindeberg

Til

Haugerud

Lengde

1,9 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere