Våpenlager Åmotdammen

Type:

Krigsminne

Område:

Østmarka

Moh:

257

Våpenlageret ligger i en hule i utilgjengelig terreng på Åmotdammens vestside. Her lagret milorgfolk våpen som ble sluppet over Enebakk av allierte fly i april 1945. 22. august 2011 ble det satt opp en minneplate på stedet.

Fjellhula ved Åmotdammen
Foto: Steinar Bunæs, 25.04.2011

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Åmotdammen 247 Vann, tjern Østmarka

Åmotdammen

Moh

247 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere