Styggvannet

Type:

Vann, tjern

Område:

Østmarka

Moh:

226
Styggvannet ligger i en av Markas mange Styggdaler. Denne går i retning nord-syd rett vest for Linfjellet og kjennetegnes av stup, skrenter og urd på begge sider. Vannet ligger grovt sett 60 meter lavere enn kanten på hovedstupene. Dette betyr at både vann og dal er utilgjengelige eller vanskelig tilgjengelige fra begge sider, men særlig fra vestsiden. Fra Røyritjern nord for vannet går det en gammel driftsvei et stykke ned i dalen, hvor den så går over i en sti ned til vannet. Det er også mulig å gå sydover langs vestsiden av vannet på et svakt tråkk. Fra sydenden av vannet og videre sydover er det merket sti og traktorvei på kartet. Disse er fullstendig gjenvokst, og anbefales ikke. Vannet kan anbefales for den som søker ekte villmark ikke langt fra bebyggelse. Kjentmannspost i nordenden 1990-92.
Styggdalsterreng

Foto: Odd Tore Saugerud , 27.06.2012

Samarbeidspartnere