Puttjerna

Type:

Vann, tjern

Område:

Østmarka

Moh:

271
Består av to tjern (nordre og søndre), også kalt Grønli- eller Lindebergputtene. Bekk fører fra Søndre Puttjern via Nordre Puttjern nordover til Ellingsrudelva, som renner til Nitelva ved Lillestrøm. Under tjernene ble tunnelen Romeriksporten på jernbaneforbindelsen til Gardermoen anlagt 1996-98. Dette førte til at de to tjernene i 1997 nærmest ble tømt for vann samtidig som vannstanden også i Lutvann, som har avløp til Nøklevann (Ljanselva), ble betydelig påvirket. Omfattende tetningsarbeider i tunnelen, og etablering av vannnfiltrasjonsanlegg, reetablerte den tidligere vannstanden i disse vannene i løpet av 1999. (Kilde: Store norske leksikon)
Mellom Nordre og Søndre Puttjern
Foto: Ivo Ninive, 27.02.2011

Samarbeidspartnere