Grinderkollen

Type:

Topp, ås

Område:

Østmarka

Moh:

345
Grinderkollen er den høyeste toppen i Østmarka naturreservat. Gammelt trig punkt. Den ligger øst for vannet Grinderen, egentlig Grineren, som har med gården Grini ved Øyeren å gjøre. Området rundt Grinderkollen er veiløst og vilt, og mange steder vanskelig å ta seg frem i. Det er tildels bratt med skrenter og stup i skråliene, og gamle og nyere vindfall på kryss og tvers, men også grasbakke og fin mosebunn. Det er også endel smådaler med bratte sider og myr og mosedekket steinur i bunnen. Fra toppen er det glimtvis utsikt mellom trærne, men det er nok turen opp dit gjennom urørt skog som er hovedattraksjonen. Kjentmannspost 1990-92 og 2012-12.
Et tråkk mellom skrenter
Foto: Odd Tore Saugerud , 26.06.2012

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Nordbysjøen 229 Vann, tjern Østmarka

Nordbysjøen

Moh

229 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere