Cudriobakken

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Østmarka

Moh:

225
Dette er navnet på en sti/veifar som går ned Gudbrandsdalen. Veien ble anlagt av Karen Cudrio, bestyrer for de store skogeiendommene i Østmarka på slutten av 1700-tallet. Veien ble bygget som en del av omlegningen av plankeveien, en vei som ble påbegynt i 1760 for å forkorte den lange transporten av planker gjennom Østmarka. Historien forteller at Karen Cudrio, også kalt "Cudrona", red over fra Losby og utbetalte lønninger til skogsarbeiderne ved denne bakken.

Skiforeningens stemplingsboks står ca. 75 meter vest for restene etter dette veifaret, i dag bare synlig på sommerføre.
Plankeveien nordøst ved Kruggmyr
Foto: Odd Tore Saugerud , 28.10.2012

Samarbeidspartnere