Turtermarka

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Nordmarka syd

Moh:

307
Skogområde som ligger i åssiden på vestsiden av Maridalen. Grenser i vest mot Kjerkebymarka med Turterbekken som omtrentlig grense og i nord mot Båhushøgda og Lyberga. I 1992 var det etter et lynnedslag en stor skogbrann i området der 375 dekar blandingsskog ble ødelagt. Dette kan sees ved at det er mange nedbrente trestammer og vindfall i et større felt her. Dette refereres ofte til som Turteråsen skogbrannfelt.
Ny årstid i Turtermarka
Foto: Erik Unneberg, 25.04.2006

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Maridalen 160 Generelt stedsnavn Nordmarka syd
Lyberga 463 Topp, ås Nordmarka syd

Maridalen

Moh

160 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Lyberga

Moh

463 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Samarbeidspartnere