Styggedalen

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Nordmarka syd

Moh:

320

Fra Frognerseterbakkens slette til sletta til Midtstuen store hoppbakke renner bekken fra Øvresetertjern i en trang, bratt V-dal som heter Styggedalen. I Styggedalen får bekken tett følge av en godt opparbeidet sti. Den ble opparbeidet av Thomas Heftye sent på 1800-tallet for å lette adgangen for de spaserende til utsiktstårnet på Tryvannshøgda. Den gikk fra Bautaen på Midtstuen opp til Frognerseteren, og skulle være 1500 skritt kortere enn kjøreveien. Den krysser bekken flere ganger, og det ble anlagt klopper og flere sittebenker langs den. I nyere tid har den fått tilnavnet «Kjærlighetsstien». Dessverre ble stien til dels ødelagt av utforsyklister, som tok Frognerseterbanen opp og sti ned igjen. De «forbedret» da stien med ekstra elementer som hopp og doserte svinger. I dag (2020) sørger vindfall for at den er mindre trafikkert av syklister, men også mindre av spaserende.

Styggedalen: en spesiell bergformasjon

Foto: Odd Tore Saugerud , 07.11.2020

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Midtstuen 223 Innfallsport (parkering) Nordmarka syd
Frognerseteren 425 Innfallsport (parkering) Nordmarka syd
Skistua 425 Stue, hytte (andre) Nordmarka syd
Skådalen 245 Innfallsport (parkering) Nordmarka syd

Midtstuen

Moh

223 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Frognerseteren

Moh

425 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Skistua

Moh

425 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Skådalen

Moh

245 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Samarbeidspartnere